• جداکننده نیوجرسی یا همان بلوک سیمانی که امروزه به بلوک نیوجرسی معروف است یکی از قطعات از پیش ساخته شده است که جنس آن همان طور که از نامش مشخص است یا از بتن یا از پلاستیک است. از...
  • کاهش تاثیر نور حاصل از ماشین های مقابل در بزرگراه و آزادراه ها در پیشگیری از خستگی چشم و بروز تصادفات رانندگی تاثیر بسزایی دارد. از این رو معمولا از نوعی مانع بتنی تحت عنوان نیوجرسی...