محصولات بنیاد بتن

نیو جرسی مفصلی 4 متری
تماس بگیرید

نیو جرسی مفصلی 6 متری
تماس بگیرید

نیو جرسی ساده 3500
10,140,000 تومان

نیو جرسی ساده 315
1,810,000 تومان

جدول بتنی وت پرسw93
350,000 تومان

جدول بتنی وت پرسw75
340,000 تومان

جدول بتنی وت پرسw80
340,000 تومان

جدول بتنی وت پرس w59
300,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c55
450,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c50
440,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c45
370,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c40
350,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c35
335,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c30
315,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c28
310,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c25
305,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c22
300,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c20
295,000 تومان

بتن عیار 250 بدون پمپ
248,000 تومان

بتن عیار 200 بدون پمپ
240,000 تومان

بتن عیار 150 بدون پمپ
232,000 تومان

نتایج 1 تا 24 از کل 69 نتیجه