برای دریافت فرم درخواست زائرسرا بر روی لینک زیر کلیک کنید. و پس از تکمیل، فایل تکمیل شده را در فرم ذیل آپلود نمایید.

دانلود فرم درخواست زائرسرا

نوشتن دیدگاه

آپلود فرم تکمیل شده درخواست زائرسرا
فایل را با فرمت صحیح آپلود نمایید.

فایل رزومه باید با یکی از پسوند های pdf, doc, docx, zip, rar ,jpg,jpeg,png می توانید ارسال نمایید. حداکثر حجم قابل قبول 5 مگابایت می باشد.