برای دریافت فرم پرسشنامه نظرسنجی کارکنان بر روی لینک زیر کلیک کنید. و پس از تکمیل، فایل تکمیل شده را در فرم ذیل آپلود نمایید.

لینک دانلود فرم پرسشنامه نظرسنجی کارکنان

نوشتن دیدگاه

آپلود فرم پرسشنامه نظرسنجی کارکنان
فایل را با فرمت صحیح آپلود نمایید.

فایل رزومه باید با یکی از پسوند های pdf, doc, docx, zip, rar ,jpg,jpeg,png می توانید ارسال نمایید. حداکثر حجم قابل قبول 5 مگابایت می باشد.