صادق صادقی

صادق صادقی
مدیرعامل


علی حاج رسولیها 

علی حاج رسولیها
نایب رییس هییت مدیره


 داود مستوفی نژاد

داود مستوفی نژاد
رییس هییت مدیره


نوشتن دیدگاه