برای دریافت فرم ارزیابی رضایت تامین کنندگان بر روی لینک زیر کلیک کنید. و پس از تکمیل، فایل تکمیل شده را در فرم ذیل آپلود نمایید.

لینک دانلود فرم ارزیابی رضایت تامین کنندگان

نوشتن دیدگاه

آپلود فرم ارزیابی رضایت تامین کنندگان
فایل را با فرمت صحیح آپلود نمایید.

فایل رزومه باید با یکی از پسوند های pdf, doc, docx, zip, rar ,jpg,jpeg,png می توانید ارسال نمایید. حداکثر حجم قابل قبول 5 مگابایت می باشد.