شرکت بنیاد بتن اصفهان

بتن با رده مقاومتی c55
450,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c50
440,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c45
370,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c40
350,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c35
335,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c30
315,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c28
310,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c25
305,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c22
300,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c20
295,000 تومان

بتن عیار 250 بدون پمپ
248,000 تومان

بتن عیار 200 بدون پمپ
240,000 تومان

بتن عیار 150 بدون پمپ
232,000 تومان

تیرچه بتنی CTS-0015
14mm
18mm
6m
16mm
144,200 تومان

تیرچه بتنی CTS-0014
14mm
20mm
6m
14mm
137,500 تومان

تیرچه بتنی CTS-0013
14mm
16mm
6m
16mm
138,900 تومان

تیرچه بتنی CTS-0011
12mm
18mm
120,600 تومان

تیرچه بتنی CTS-0012
14mm
18mm
6m
14mm
131,600 تومان

تیرچه بتنی CTS-0010
12mm
16mm
6m
14mm
112,300 تومان

تیرچه بتنی CTS-0009
12mm
14mm
6m
14mm
107,200 تومان

تیرچه بتنی CTS-0008
12mm
12mm
6m
14mm
102,700 تومان

تیرچه بتنی CTS-0007
12mm
16mm
101,200 تومان

تیرچه بتنی CTS-0005
10mm
14mm
87,900 تومان

تیرچه بتنی CTS-0006
12mm
10mm
6m
14mm
98,700 تومان

نتایج 1 تا 24 از کل 39 نتیجه