پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان احداث گردیده و مشتمل بر 11 بلوک در هشت طبقه مسکونی تعریف شده است. از زمان آغاز این پروژه در مرداد ماه 1398 تا مرداد 1400 دارای پیشرفت فیزیکی 50 درصد می باشد.

https://bonyadco.com/projects/26-worker-house-348unit-project

نوشتن دیدگاه