پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان

پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان احداث گردیده و مشتمل بر 11 بلوک در هشت طبقه مسکونی تعریف شده است. از زمان آغاز این پروژه در مرداد ماه 1398 تا مرداد 1400 دارای پیشرفت فیزیکی 50 درصد می باشد.

از خصوصیات این پروژه می توان به گستردگی فصای سبز و محوطه سازی شکیل، نسبت زیاد فضاهای مشائی به ساخت و دسترسی آسان به ایستگاه مترو در حال ساخت مسیر اصفهان – شاهین شهر اشاره نمود.

زمان تحویل واحدها سه ماهه انتهایی سال 1401 می باشد.(مشاهده ویدیو)

پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان
پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان
پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان
پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان
پروژه 348 واحدی خانه کارگر در نزدیکی شاهین شهر اصفهان
نوشتن دیدگاه