با توجه به تقریبی بودن تناژ در خواستی، مبلغ پرداختی به صورت علی الحساب می باشد .

بتن عیار 150 بدون پمپ

شرکت بنیاد بتن اصفهان
بتن عیار 150 بدون پمپ
بتن عیار 150 و یا به تعبیری 150 کیلوگرم بر متر مکعب: قالباً به عنوان بتن مگر و جهت تسطیح سطح نمایی کار پیش از آغاز عملیات ساختمانی به کار می رود و فاقد مقاومت فشاری قابل توجهی می باشد . با توجه به دانه بندی احزای تشکیل دهنده این بتن ، امکان پمپاژ نمودن این بتن با چنین عیار سیمانی مقدور نمی باشد و ف ...ادامه مطلب
تماس بگیرید
3.75 5 0 8 Product


+
تناژ خود را وارد نمایید
مورد علاقه
  • مشخصات
  • توضیحات
  • نظرات
150 کیلوگرم سیمان و 75 کیلوگرم آب
تن
150
بدون پمپ

بتن عیار 150 و یا به تعبیری 150 کیلوگرم بر متر مکعب:

قالباً به عنوان بتن مگر و جهت تسطیح سطح نمایی کار پیش از آغاز عملیات ساختمانی به کار می رود و فاقد مقاومت فشاری قابل توجهی می باشد . با توجه به دانه بندی احزای تشکیل دهنده این بتن ، امکان پمپاژ نمودن این بتن با چنین عیار سیمانی مقدور نمی باشد و فقط از طریق هاپر میکسر امکان تخلیه آن وجود دارد.

نوشتن دیدگاه