پروژه اطلس مال تهران(نیاوران)

کارفرمای پروژه اطلس مال تهران(نیاوران)، شرکت باغ فردوس ایرانیان می باشد و در تهران واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه اطلس مال تهران(نیاوران) بوده است.

نوشتن دیدگاه