پروژه 2800 واحدی آسمان البرز گرمدره

کارفرمای پروژه 2800 واحدی آسمان البرز گرمدره، شرکت خانه گستر یکم می باشد و در شهرستان گرمدره واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه 2800 واحدی آسمان البرز گرمدره بوده است.

نوشتن دیدگاه