پروژه امامزاده احمد بن اسحاق سرپل ذهاب

کارفرمای پروژه امامزاده احمد بن اسحاق سرپل ذهاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در شهرستان سرپل ذهاب واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه امامزاده احمد بن اسحاق سرپل ذهاب بوده است. 

جهت دریافت قیمت پل بتنی پیش ساخته برای پروژه های خود می توانید به سایت بنیاد بتن مراجعه کنید. 

نوشتن دیدگاه