پروژه سرو کیش

کارفرمای پروژه سرو کیش، بنیاد بتن ایران می باشد که این پروژه در یکی از بهترین مناطق کیش واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه سرو کیش بوده است.

نوشتن دیدگاه