پروژه کوی کوثر اراک

کارفرمای پروژه کوی کوثر اراک، بنیاد مسکن استان مرکزی می باشد که این پروژه در یکی از بهترین مناطق کوی کوثر شهرستان اراک واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه کوی کوثر اراک بوده است.

نوشتن دیدگاه