پروژه بیمارستان سینا سمنان

بیمارستان سینا سمنان واقع در شمال این شهر و در بلوار شهید نوروزی می باشد. این بیمارستان 6 طبقه با هدف خدمت رسانی به شهروندان سمنانی با زیر بنای 9400 مترمربع با تلاش شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی آموزشی پزشکان سمنان و همچنین مشارکت تعدادی از پزشکان فوق تخصص و متخصص این شهر تاسیس گردید.

جزئیات پروژه بیمارستان سینا سمنان

این بیمارستان با ظرفیت 92 تخت شامل بخش هایی مثل: ICU، CCU ،NICU ، بخش های بستری مردان، زنان و اطفال، زایشگاه، فیزیوتراپی، دیالیز، آزمایشگاه، آندوسکوپی و تصویربرداری و داروخانه می باشد. بهره برداری از بیمارستان سینا سمنان در تیر ماه 1396 آغاز گردید.

نوشتن دیدگاه