کسب تندیس دو ستاره و عنوان واحد اثربخش در حوزه اثربخشی فرایند تعالی سازمانی به عنوان یکی از شرکت های تابعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از سوی دبیرخانه محترم پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

نوشتن دیدگاه