شرکت بنیاد بتن شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان اصفهان دعوت می نماید.
مکان: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
زمان: ۶ ام تا ۱۰ آبان ۱۴۰۰-از ساعت ۱۰ الی ۱۸

نوشتن دیدگاه