6 ماه آینده اثرات افزایش قیمت سیمان در زندگی مردم ملموس خواهد شد

مسعود حاج رسولیها

مدیر عامل شرکت بنیاد بتن اصفهان و عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان بتن ایران:

مشکلات زیرساختی در کنار برخی ناهماهنگی های میان نهادها و ادارت ذیربط و قطعی برق کارخانجات سیمان طی چند ماه اخیر نابسامانی هایی را در بازار این محصول ایجاد کرده است ، قطعی برق در واقع بهانه ای برای تولید کنندگان سیمان شد تا عرضه این محصول به بازار را به پایین ترین سطح کاهش دهند . قطعی برق مانند آبی گل آلود بود که تولید کنندگان سیمان از آن ماهی گرفتند، در ابتدای پیک مصرف برق و به طبع آن قطع برق کارخانه های سیمان در تیرماه شرکت های تولید بتن در اصفهان به مدت 15 روز تعطیل بودند ، امروز نیز این شرکت ها با چیزی در حدود 60 تا 70 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و این در حالی است که نیاز بازار به این محصول به صورت لحظه ای است . تولید کنندگان سیمان بازار را به دست دلالان می دهند و آن ها این محصول را با قیمت کلان وارد بازار می کنند ، در واقع به گونه ای دلال پروری است .

افزایش صادرات سیمان نیز یکی از چالش  های صنعت تولید بتن است، نبود افزایش صادرات سیمان ماه هاست که به چشم صنایع وابسته به این محصول می رود ، این در حالی است که به اندازه تولید این محصول آلودگی هوا ایجاد می شود و هوای آلوده را مردم مصرف می کنند و سود حاصل از تولید این نوع سیمان به جیب تولید کنندگان می رود و خود محصول نیز در دیگر کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد . هنوز مردم اثرات ناشی از افزایش چشمگیر قیمت سیمان را لمس نکرده اند، 6 ماه آینده اثر این افزایش قیمت در زندگی مردم ملموس خواهد شد.

نوشتن دیدگاه