آگهـی مزایـده فــروش

شرکت بنیاد بتن اصفهان در نظر دارد یک واحد آپارتمان اداری واقع در خیابان هشت بهشت غربی، مجتمع اداری محسن، واحد 508 و تعداد سه دستگاه خودروی سواری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اوراق، شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز به دفتر بنیاد بتن اصفهان واقع در مجتمع اداری تجاری کوثر، طبقه پنجم، واحد 702 مراجعه فرمایند.متقاضیان می توانند جهت هماهنگی بازدید آپارتمان در زمان اداری با شماره 03134003 داخلی 128 تماس حاصل فرمایند و برای بازدید خودروها به کارخانه نور واقع در جاده فرودگاه، جاده شهرک صنعتی جی، مقابل گز چیداک، جاده کشتارگاه مرغ صنعتی مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه